Wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bekostiging Open Universiteit

De consultatie betreft de wijziging van de bekostiging van de Open Universiteit (OU). De rijksbijdrage van de OU is momenteel een vast bedrag plus een bedrag op basis van het aantal verleende graden. Dit besluit regelt dat de rijksbijdrage van de OU vanaf begrotingsjaar 2018 ook is gebaseerd op het aantal inschrijvingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-08-2016
Einddatum consultatie 26-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de wijziging is om de bekostigingssystematiek van de Open Universiteit meer op een lijn te stellen met de bekostigingssystematiek van andere bekostigde instellingen in het hoger onderwijs

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wijzigingsbesluit raakt de Open Universiteit. Voor studenten verandert er helemaal niets.

Verwachte effecten van de regeling

Door de wijziging zal de bekostigingssystematiek van de Open Universiteit meer op een lijn worden gesteld met de bekostigingssystematiek van andere bekostigde instellingen in het hoger onderwijs. Dit betekent dat de Open Universiteit in dezelfde mate als andere bekostigde instellingen in het hoger onderwijs de gevolgen gaat ondervinden van generieke kortingen of intensiveringen in het variabele deel van de onderwijsbekostiging wo.

Doel van de consultatie

Nagaan of de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 tegemoet komt aan de wensen van de praktijk

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie op de internetconsultatie is mogelijk voor het gehele Besluit, inclusief toelichting.

Meer informatie