Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat beschrijft de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de periode t/m 2030. Het geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsinstrumenten per sector waarmee het kabinet het doel van ten minste 55% CO2-reductie in 2030 wil realiseren.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 oktober 2022

De Nota van Antwoord bevat een kabinetsreactie op de inbreng van de publieksconsultatie op het ontwerp-beleidsprogramma klimaat.

De nota van antwoord is ook op 20 september 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/20/aanbieding-concept-klimaatnota-compenserende-maatregelen-kolencentrales-en-platform-voor-maatschappelijke-dialoog-en-reflectie

Document toegevoegd, 7 juni 2022

Dit document bevat de beantwoording van de vragen uit het Integraal Afwegingskader.

  • Beantwoording vragen Integraal Afwegingskader

Zoeken
Uitgebreid zoeken