Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Natuur en milieu

In het kort

Het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat beschrijft de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de periode t/m 2030. Het geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsinstrumenten per sector waarmee het kabinet het doel van ten minste 55% CO2-reductie in 2030 wil realiseren.

Naast een beschrijving van het beleid per sector gaat het beleidsprogramma in op enkele beleidsagenda's die sectoren doorsnijden, zoals de transitie naar een circulaire economie en de inzet op innovatie en arbeidsmarkt en scholing. Tot slot beschrijft het beleidsprogramma op welke wijze het kabinet de uitvoering van het klimaatbeleid de komende jaren wil versterken.

Reacties op deze consultatie115 openbaar

Bekijk alle reacties