Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Petten
Datum 13 juni 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Het is een ambitieus verhaal waar veel nadruk ligt op electrificatie en waterstof. De Groen Gas route krijgt een bijmengverplichting en vergassing als technologie wordt in de bijlage alleen hieraan gekoppeld. Vergassing als technologie kan echter veel meer betekenen voor de sector industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Dit zou in het voorgestelde VFO (of de variant ervan). Hiermee is goedkoop waterstof, of ontlasting van het elektriciteitsnet of hoge temperatuur warmte in de industrie op korte termijn ook haalbaar, wat de transitie zal bespoedigen.

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Dat is een goede zaak geweest om breed te denken in het voorgestelde beleidsprogramma. Wat ik mis is extra aandacht voor klimaatbestendige ontwikkelingen. Ik denk daarbij aan technologie die naast het leveren van een product (warmte, moleculen of elektriciteit) ook een deeloplossing biedt voor het veranderende klimaat. De productie van biochar met warmte is zo'n voorbeeld.

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Voor de governance is het belangrijk om werkelijk een onafhankelijke wetenschappelijke klimaatraad in te stellen. Zeker wanneer het bijdraagt aan het maatschappelijke debat is het wenselijk om hier geen ruis te creeeren om het draagvlak zo groot mogelijk te houden.

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
Wat ik bij vraag 2 al beperk noemde. Vergassing als technologie kan veel meer betekenen dan nu wordt voorgesteld. Daarnaast wordt er in het hele programma slechts 1 maal gesproken over negatieve emissies. Iets wat ontzettend belangrijk is om werkelijk te versnellen. En een optie die prima past bij vergassing.