Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam kaper architectuur en bouwadvies (ir G Kaper)
Plaats Eindhoven
Datum 2 juni 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Veel aandacht voor energie-transitie (te recht). Weinig aandacht voor materialentransitie (onterecht).

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Veel aandacht voor circulariteit (het helpt, maar niet naar CO2-neutraliteit). Weinig aandacht voor biobased economie (wat wel tot CO2-neutraliteit leidt, mits goed uitgevoerd).

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Laat het sociale gebeuren niet te lang duren, maak bezwaar en beroep op nutsvoorzieningen (wind, zon, kern, hoogspanningskabels) onmogelijk via noodwet en maak oplossingen snel concreet. Schep in de grond!

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
Zet nu al in op negatieve emissies voor 2030.
Eén van de low-tec mogelijkheden die nu al kan, na aanpassing regelgeving, is koolstofopslag in bouwmaterialenteelt bij boer belonen via ETS-creditsysteem, met BECCS en stortplicht biogeen bouwafval daarin als waarborg om het in LULUCF als permanente opslag erkend te krijgen.
BECCS kunnen er al voor 2030 komen, door kolencentrales eerst 3 jaar lang op 100% te laten draaien om gas te besparen, de kolencentrales in zomer 2025 te sluiten, ze om te bouwen tot BECCS en vanaf 2027 als BECCS te laten draaien. Dit is CO2-neutraal tot 2030 als het nu onmiddelijk tot één plan wordt gemaakt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht