Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Invest-NL (R.J. van Montfoort)
Plaats Amsterdam
Datum 14 juli 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Het is zeer goed dat een ambitieus klimaatbeleid wordt voorgesteld voor al deze sectoren. Belangrijk nu ook snel de uitvoering te concretiseren.

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Dit zijn belangrijke horizontale onderwerpen om de hoofddoelen te bereiken. Zorg dat ze met zelfde ambitie worden opgepakt.

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Een klimaatraad kan zinvol zijn als daarin juiste en bredere expertise vertegenwoordigd is, van belang dat er ook een transparant kanaal komt om deze raad te voeden.

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
Warmte transitie in de gebouwde omgeving kan met een PPS financieringsmodel direct ter hand worden genomen. Ondersteun voor groene waterstof alle initiatieven, ook kleinere, die tot snellere realisatie kunnen leiden waarvan iedereen leert. Voor netwerkcongestie op het elektriciteitsnet zijn verschillende alternatieven beschikbaar, zoals gesloten distributie systemen en opslag.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht