Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 14 juli 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
LS, In aanvulling op de eerdere reactie van Shell Nederland (dd 13 juli van Marc Zwart) wil ik namens Shell nog twee punten onder Uw aandacht brengen ten aanzien van het voorgestelde beleid voor de gebouwde omgeving, specifiek voor twee keuzes in de wet collectieve warmtevoorziening: 1. In het belang van de snelheid van de warmtetransitie, geef maximaal ruimte voor zowel (geïntegreerde) energiebedrijven als netwerkbedrijven om nieuwe collectieve warmtesystemen te ontwikkelen. Bij de geforceerde keuze tussen de geïntegreerde aanpak (oorspronkelijke voorstel) danwel publieke infrastructuur wordt telkens 1 van de sectoren flink beperkt in hun mogelijkheden. Zowel de (geïntegreerde) energiebedrijven als de netwerkbedrijven hebben momentum, relaties met gemeenten en concrete projecten die bij zo’n geforceerde keuze substantieel vertraging zouden oplopen. Shell pleit er daarom voor om beide modellen van marktordening toe te staan. Tevens pleit Shell er voor om toe te staan dat de geïntegreerde verantwoordelijkheid contractueel wordt ingevuld zodat niet honderden joint ventures hoeven worden opgericht wat een boel werk is en negatief effect zal hebben op snelheid, transparantie en regulering. 2. Biedt een duidelijk wettelijk kader voor de ontwikkeling van regionale en grootstedelijke open warmteinfrastructuur (backbones) om de ontwikkeling van grote bronnen voor duurzame warmte te faciliteren. Denk aan aardwarmte, maar ook de grotere bronnen van restwarmte of aquathermie. Ref ontwikkelingen in Rijnland, Westland, Oostland. Voor het investeringsperspectief voor dit soort bronnen is het belangrijk dat ze kunnen worden aangesloten en balanceren op een groot afzetgebied (met meerdere afnemers en leveranciers) en andere bronnen. Dit soort systemen vallen niet onder distributienetten en ook niet onder transportleiding (Warmtelinq) waarvoor een wettelijk kader wordt voorgesteld in wcw. Ze worden ook niet uitgesloten in het wetsvoorstel maar zonder duidelijk kader hebben bestuurders te weinig houvast om deze ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Rutger van Hoogstraten r.j.w.vanhoogstraten@shell.com +31655126000
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht