Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam R Kieft
Plaats Geldrop
Datum 9 juni 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Er is terecht aandacht voor waterstof, zowel als vervanger van het huidige koolstofhoudende gas alsook als de (enige grootschalig bruikbare) bufferopslag voor de electriciteitsvoorziening. Daarmee lijkt in tegenspraak dat de bouw van 2 nieuwe kerncentrales wordt voorbereid, eveneens is dit conflicterend met de generatietoets (hfst 1.4). Als er voldoende wordt ingezet op de opslag (en terugwinning) van electriciteit middels waterstof dan zou dat eerder beschikbaar kunnen zijn dan nieuwe kerncentrales.
Ook wordt de behoefte aan uitbreiding/verbetering van de infrastructuur voor de distributie van electriciteit genoemd, maar het lijkt onduidelijk of men zich er voldoende van bewust is dat deze als eerste beschikbaar zal moeten zijn, vóórdat electriciteit op grote schaal kan worden ingezet ter vervanging van fossiele brandstof. Recent werd al bekend dat in mijn regio (Eindhoven) geen nieuwe zware aansluitingen meer mogelijk zijn....
Het verkeer uitstootvrij maken door electrisch rijden is de toekomst - maar niet per definitie met laadpalen en batterijen. Voor licht verkeer (electrische fiets, scooter, bakfiets) dat vooral op kortere afstanden wordt gebruikt is de batterij plus laadpaal prima, maar voor wat zwaardere voertuigen waarvan ook een grotere actieradius wordt verlangd zal uiteindelijk een waterstof-brandstofcel-combinatie de ideale oplossing zijn. Ook voor personenauto's.
Het schoner maken van vliegverkeer mag een zo hoog mogelijke prioriteit krijgen - een groot deel van hun CO2-uitstoot komt zo hoog in de atmosfeer dat het daar jarenlang aanwezig kan blijven.
Besparen op (vermijdbaar !) energieverbruik door o.a. isolatie van gebouwen gebeurt al, maar vaak gepaard met frustraties als de beschikbare subsidies voor dat jaar zijn uitgegeven en de aanvrager achter het net vist. Garantie op die subsidies is nodig.
Warmtenetten voor woonwijken zijn zinvol waar warmte als restafval beschikbaar is, als dat niet zo is dan zullen veel burgers het liefst hun eigen warmtevoorziening houden, electrisch of combinatie waterstof via de aanwezige gasleiding en electrisch.

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Geen commentaar, dit moet gebeuren.

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Met de juiste deskundigheid in de adviesraad moet dit op gang komen, ik wil en kan er niet vooraf een oordeel over hebben.

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
In hoofdstuk 6 gaat het uitsluitend over de energie-transitie. Ook de stikstof-problematiek vraagt om zo'n aanpak, waarbij de ruimte-indeling toekomstbestendig moet worden gemaakt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht