Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Fred Beheer b.v. / FB Investeringen b.v. (ing P.J.G.J. Frijters)
Plaats Etten-Leur
Datum 20 juni 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Aanvulling is nodig op het vlak van personeelstekorten. Als we echt willen kunnen we arbeidskrachten losweken (via belasting of andere incentives) uit krimpsectoren en toewijzen aan groeisectoren. Krimpsectoren zijn sectoren die over 10 jaar waarschijnlijk niet meer bestaan (niet duurzame sectoren). Alle medewerkers in deze sectoren kunnen we verleiden om naar een groeisector over te stappen. Of krachtiger nog, krimpsectoren krijgen een quotum aan arbeidskrachten toegewezen (dat in 10 jaar naar nul wordt afgebouwd). Bedrijven in groeisectoren willen we zien groeien omdat ze een maatschappelijk of ecologisch probleem oplossen, lokaal of wereldwijd. Paul Polman (oud CEO Unilever) noemt dit netto positieve organisaties. Dit zijn organisaties die meer bijdragen dan dat ze schade veroorzaken aan maatschappij, klimaat, natuur of milieu.

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Belangrijke toevoeging is de transitie die bedrijven door moeten maken en de hulp die ze daarbij nodig gaan hebben. Dit begint met het omarmen van de purpose- of betekeniseconomie. Zie ook de tekst over de groeisectoren bij vraag 1. Ook zullen bedrijven hulp nodig hebben met de veranderkundige en de gedragspsychologische kant van de transitie. Deze 'zachte' kant is volgens mij onderbelicht in het beleidsprogramma.

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Klimaatraad zal een beter draagvlak ontwikkelen als ook 'de burger' mag meedenken, dus niet alleen de wetenschap.

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
Belangrijke aanvulling is de informatievoorziening richting burgers en bedrijven. Vooral de werkelijke impact van burgers en bedrijven (scope 3) op milieu, natuur en klimaat. Bijvoorbeeld op basis van het rapport ‘Top 10 milieubelasting gemiddelde Nederlandse consument’ van CE Delft (versie 2020). Kunnen we vanuit overheidswege een app ontwikkelen die de werkelijke impact op individueel, gezins- en bedrijfsniveau in kaart brengt. Lerend van de populaire gezondheidsapps.

Een tweede suggestie is het initiëren van een Europees programma voor hergebruik van hout, plastic, cement, beton, staal en aluminium. Dit is volgens mij nodig om de circulaire economie echt van de grond te krijgen. Vooral het aantrekkelijk maken van gerecycelde of hergebruikte materialen als nieuwe grondstof. Dat is voor productiebedrijven nog een te grote hindernis volgens mij.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan realisering van het klimaatprogramma als dat gewenst is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht