Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Groningen
Datum 13 juni 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Waterstof moet meer de rode draad zijn in de energietransitie. Groene waterstof is een buffer voor groene stroom. Zoals het nu gaat is het elektriciteitsnet overbelast en zonder waterstof is het onmogelijk. Bovendien moet waterstof ook voor de gebouwde omgeving beschikbaar komen.

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Veel burgers voe3len zich betrokken, maar worden niet gehoord. Alleen groen stroom is geen oplossing, ik hoor te weinig over de inzet van groene waterstof

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Ik vind het vaak een overloos gezwam en doorspekt met tunnelvisie.

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
Zoals men nu bezig is met alleen zonnepanelen met als resultaat een overbelast elektriciteitsnet, zie ik alleen maar vertraging. Zet brred in op groen en blauwe waterstof, maak het aardgasnet geschikt voor waterstof en lever aan industrie en consumenten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht