Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam mr. M.C. Kroon
Plaats Leiden
Datum 13 juli 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Ik heb twee kritiekpunten: 1) Rond de maatregel ter bevordering van de warmtepomp is er totaal geen aandacht voor de nog steeds gebruikte koudemiddelen met HFK's(gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen). Die zijn bij lekkage (en dat gebeurt al te vaak, want het systeem staat onder druk) buitengewoon sterke broeikasgassen, wel tot 1000 x zo sterk als CO2. De EU wil ze uitfaseren, NL heeft nog geen beleid. Dat moet veranderen, nu er goede alternatieven zijn als R290. graag extra aandacht en actie op dit punt in het klimaatbeleid, want de installatiebranche doet het niet uit zichzelf want HFK's zijn hun verdienmodel! 2) De CO2-uitstoot van kernenergie is niet 'nul'. Zij ontstaat in alle fasen, van de bouwfase, de bedrijfsvoering met de splijtstofcyclus tot en met de afvalcyclus. Alleen van de eeuwenlange berging en bewaking van het radioactieve afval zijn de milieu- en broeikaseffecten nog hoogst onzeker. Ook al heeft een kerncentrale geen rokende schoorsteen, de hele cyclus gebruikt fossiele energie voor de bouw en de enorme hoeveelheden staal en beton, voor de uraniumwinning elders op de wereld met veel dieselapparatuur en transport, voor de splijtstofcyclus en voor de afvalverwerking en bewaking. Naarmate uraniumertsen armer worden en opraken vergt die cyclus meer fossiele energie per eenheid atoomstroom. In een degelijke analyse van de hele cyclus heeft ir. Storm van Leeuwen (zie publ. bij Wise) al eerder berekend dat kernenergie tussen 65 en 116 gram CO2-uitstoot per kWh atoomstroom veroorzaakt, afhankelijk van de kwaliteit van het uraniumerts. Kernenergie is dus niet CO2-vrij, maar CO2-arm. Overigens is stroom uit wind en zon ook niet 100% “CO2-vrij”, maar een windmolen verdient zich sneller terug qua CO2-uitstoot dan een kerncentrale, waarvan de bouw (vergelijkbaar met een kleine stad erbij) de eerste 10 tot 15 jaar alleen maar voor meer CO2-uitstoot zorgt! Maar primair zou de vraag beantwoord moeten worden of we het risico willen lopen dat hele gebieden, zoals de Randstad met miljoenen mensen, verlaten moeten worden in geval van een megaramp, zoals elders al tweemaal gebeurd is. Kernenergie als klimaatmaatregel is de Duivel met Beëlzebub uitdrijven, terwijl het beste alternatief, radicale energiebesparing, onderbenut blijft.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht