Beleidsreactie inzake NZa-rapport MGZ

Wij maken graag gebruik van uw inbreng op de beleidsreactie op het rapport ‘Onderzoek Medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met de term medisch-generalistische zorg (MGZ) wordt gedoeld op de zorg zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in samenspel bieden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 14 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: