Wijzigingsbesluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Dit besluit wijzigt het Besluit omgevingsrecht en schept ter uitvoering van de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (hierna: wet VTH ) de voorwaarden voor het oplossen van belangrijke problemen bij de uitvoering en handhaving van de VTH-taken op het gebied van het omgevingsrecht.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 4 september 2017

Per 1 juli 2017 in werking getreden.

Publicatie staatsblad, dd. 21 april 2017, 4 september 2017

Op 21 april 2017 vond publicatie in het Staatsblad plaats.

In de nota van toelichting punt 6 vind u wat er met de opbreng van de internetconsultatie is gebeurt.

Consultatie rapport gepubliceerd, 11 december 2015

Op 11 december 2015 is een tussentijds verslag geplaatst, op 25 april 2016 is een definitief verslag met ingekomen reacties op de internetconsultatie geplaatst. Een inhoudelijke reactie van het ministerie kunt u naar verwachting in het voorjaar van 2017 verwachten.