Wijzigingsbesluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Dit besluit wijzigt het Besluit omgevingsrecht en schept ter uitvoering van de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (hierna: wet VTH ) de voorwaarden voor het oplossen van belangrijke problemen bij de uitvoering en handhaving van de VTH-taken op het gebied van het omgevingsrecht.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 26 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: