Besluit opvang Wmo van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en technische wijzigingen eigen bijdrage

Dit besluit heeft tot doel dat slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld het recht hebben op toegang tot de maatschappelijke opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), ook als zij nog wachten op een beslissing op hun aanvraag van een verblijfsvergunning. Daarnaast worden correcties doorgevoerd die betrekking hebben op de eigen bijdrage voor de Wmo 2015 en de Wet langdurige zorg. De wijzigingen hebben geen uitvoeringsconsequenties.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-03-2019
Einddatum consultatie 29-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten en slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld met een verblijfstitel op humanitaire gronden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorkomen van de onwenselijke situatie dat slachtoffers van eergerelateerd of huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning niet overal in een opvanginstelling terecht kunnen. Op deze manier wordt deze categorie slachtoffers niet geweigerd op grond van het feit dat zij nog geen (beslissing op hun aanvraag voor een) verblijfsvergunning op humanitaire gronden hebben. Momenteel worden slachtoffers wel opgevangen, maar ontbreekt een goede juridische basis en financiering.

Waarop kunt u reageren

De tekst en toelichting van deze algemene maatregel van bestuur.

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit opvang Wmo van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en technische wijzigingen eigen bijdrage

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Bron: wetten.overheid.nl