Besluit tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 voor. Dit Besluit bevat regels waarmee de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (zie link hieronder) nader wordt uitgewerkt. Deze Wet moet nog wel worden gewijzigd als gevolg van de nieuwe Wet implementatie EETS-richtlijn (het wijzigingsvoorstel is op 20 juni 2022 bij de Tweede Kamer ingediend). In dit Besluit is al rekening gehouden met de voorgestelde wijzigingen van de wet.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2024

Het Besluit is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Link toegevoegd, 25 oktober 2023

Het Besluit is op 19 september 2023 in het Staatsblad gepubliceerd, en zal op 1 januari 2024 in werking treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 oktober 2022

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.