Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit programmatuur verkiezingsuitslagen

Het voorliggende ontwerpbesluit vloeit voort uit het wetsvoorstel programmatuur verkiezingsuitslagen (36150). Met dat wetsvoorstel worden diverse grondslagen in de Kieswet opgenomen omtrent vereisten aan de uitslagprogrammatuur en het beheer en gebruik daarvan. Voorliggend ontwerpbesluit geeft hier invulling aan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2022
Einddatum consultatie 01-09-2022
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12929
Onderwerpen Organisatie en beleid

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Betrokkenen zijn de Kiesraad, gemeenten, waterschappen, Bonaire, St. Eustatius en Saba

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het ontwerpbesluit stelt technische en procedurele eisen aan de Kiesraad, gemeenten en waterschappen over het beheer en gebruik van de uitslagprogrammatuur. Daarom hebben deze eisen gevolgen voor uitvoering door de Kiesraad, gemeenten en waterschappen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Overige documenten

  • was-wordt tabel bestaande eisen programmatuur

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Te wijzigen regeling Kiesbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Huidige eisen in bijlage 2 bij artikel 2a Kiesregeling

Bron: wetten.overheid.nl

Tweede Kamer dossier wijziging Kieswet

Bron: www.tweedekamer.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling