Besluit programmatuur verkiezingsuitslagen

Het voorliggende ontwerpbesluit vloeit voort uit het wetsvoorstel programmatuur verkiezingsuitslagen (36150). Met dat wetsvoorstel worden diverse grondslagen in de Kieswet opgenomen omtrent vereisten aan de uitslagprogrammatuur en het beheer en gebruik daarvan. Voorliggend ontwerpbesluit geeft hier invulling aan.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
  • Anoniem

    Epe | 06 juli 2022 (12:06)

  • Anoniem

    Enschede | 05 juli 2022 (09:28)