Besluit sterk beroepsonderwijs

De Wet sterk beroepsonderwijs biedt scholen en instellingen de mogelijkheid om het vmbo en mbo als één programmatisch geheel vorm te geven in een doorlopende leerroute. Naar aanleiding van de Wet sterk beroepsonderwijs worden twee onderwerpen in onderhavig besluit geregeld. Het betreft de gegevenslevering van vo-scholen en mbo-instellingen die een doorlopende leerroute aanbieden aan DUO, en de intrekking van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-10-2019
Einddatum consultatie 30-10-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vmbo-scholen, mbo-instellingen, vmbo-leerlingen en mbo-studenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vmbo-leerlingen en mbo-studenten
Jongeren kunnen vanaf studiejaar 2020-2021 worden ingeschreven op een doorlopende leerroute.

Vmbo-scholen en mbo-instellingen
Scholen en instellingen kunnen vanaf studiejaar 2020-2021 gegevens van jongeren die staan ingeschreven op een doorlopende leerroute doorgeven aan DUO.

Waarop kunt u reageren

Gehele regeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

Bron: wetten.overheid.nl

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Bron: www.internetconsultatie.nl