Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Op grond van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) kan een aanvrager van een huisvestingsvergunning in bepaalde gevallen worden gescreend via een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een onderzoek op basis van politiegegevens. Met dit besluit worden regels gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens indien gebruik wordt gemaakt van deze maatregel voor aangewezen gebieden waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: