Wijziging van het Besluit Wfsv ivm de verhoging terugkeerpremie ZW

Deze wijziging van het Besluit Wfsv bevat twee aanpassingen die betrekking hebben op de berekening van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk). De terugkeerpremie wordt per 1 januari 2023 verhoogt naar de volledige sectorale premie om tot een zo gelijk mogelijk speelveld op de hybride ZW-markt te komen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de regels omtrent het nemen van regres en de gevolgen daarvan op de hoogte van de Whk-premie in lijn te brengen
met de huidige uitvoeringspraktijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-04-2021
Einddatum consultatie 10-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12360
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De verhoging van de terugkeerpremie raakt werkgevers die op of na 1 januari 2022 terugkeren naar de publieke ZW-verzekeringen. De aanpassing van de regels omtrent regres verandert niets aan de staande uitvoeringspraktijk. Er zijn dan ook geen gevolgen voor werkgevers die de Whk-premie betalen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een verhoging van de terugkeerpremie betekent dat werkgevers die terugkeren naar de publieke ZW-verzekering een hogere, maar meer risico dekkende premie gaan betalen. De staartlasten die door de publieke verzekering gedekt moeten worden, kunnen dan op die manier beter gefinancierd worden uit de opbrengsten van de terugkeerpremie. Het collectief van publiek verzekerde werkgevers voor de ZW gaat hiermee een iets lagere premie betalen.

De aanpassing van de regels omtrent regres heeft in de praktijk geen gevolgen.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een conceptbesluit tot aanpassing van het Besluit Wfsv en de daarbij behorende nota van toelichting.

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen