Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Het conceptwetsvoorstel vereenvoudigt en moderniseert de regels over het verzamelen van informatie en bewijs voorafgaand en tijdens een civiele procedure. De verschillende bewijsverrichtingen worden meer op elkaar afgestemd en de rechter krijgt meer regie over bewijskwesties in de procedure.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: