Wijziging van de regeling bodemkwaliteit (normdocumenten) en enkele andere ministeriële regelingen

De regeling bodemkwaliteit regelt de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Sommige werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven. Daarbij wordt voor elke werkzaamheid aangegeven volgens welke normdocumenten de werkzaamheid moet worden verricht. Deze vormen de grondslag voor het verlenen van certificaten en erkenningen. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 28 november 2019

De regeling is op 25 augustus 2016 in werking getreden.

Link toegevoegd, 11 juli 2018

De regeling is per 25 augustus 2016 in werking getreden.