Wijziging van de regeling bodemkwaliteit (normdocumenten) en enkele andere ministeriële regelingen

De regeling bodemkwaliteit regelt de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Sommige werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven. Daarbij wordt voor elke werkzaamheid aangegeven volgens welke normdocumenten de werkzaamheid moet worden verricht. Deze vormen de grondslag voor het verlenen van certificaten en erkenningen. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: