Boetebeleidsregel ACM 2014

Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels inzake boeteoplegging door de ACM, als gevolg van de vereenvoudiging en harmonisatie in de Stroomlijningswet ACM. De beleidsregel introduceert in plaats van een onderscheid in toezichtsterreinen en sectoren een onderscheid in drie boetesystematieken, dat afhangt van de aard van de overtreding en het wettelijke boetemaximum dat op die overtreding is gesteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 13 juni 2014

Op verzoek van een respondent wordt de reactietermijn opgerekt tot maandag 16 juni.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 16 mei 2014