Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen

Reactie

Naam Nederlandse orde van advocaten (S Schoumacher)
Plaats Den Haag
Datum 28 juli 2022

Bijlage