Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen

Dit wetsvoorstel verkleint de verschillen tussen bestuurlijke en strafrechtelijke boetes. De Raad van State heeft in 2015 geadviseerd de verschillen te verkleinen. In reactie op dit advies heeft de regering in 2018 aangekondigd dit advies te zullen opvolgen. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: