Wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 oktober 2023

10 oktober 2023. Het hoofdlijnenverslag is vandaag gepubliceerd.

Consultatieperiode aangepast, 24 mei 2023

De consultatietermijn is op verzoek verlengd naar 9 juni 2023.