Wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 24 mei 2023

De consultatietermijn is op verzoek verlengd naar 9 juni 2023.