Wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: