Wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee

Reactie

Naam Gemeente Amsterdam-programma Varen (Strategisch Beleidsadviseur Nautiek M.P. van den Broek)
Plaats Amsterdam
Datum 23 mei 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de regeling en/of de toelichting?
Hierbij de reactie van programma Varen (Beleid en beheer binnenwater Amsterdam).

1. CVO
De bewuste vaartuigen zullen nog geen CVO hebben en de Nautisch beheerder wordt dus geconfronteerd met de vraag of het vaartuig veilig genoeg is. Denk aan snelheid van overname besturing/mogelijkheid tot ingreep, camera plaatsing en eigenschappen, instellingen en reactiesnelheid geautomatiseerde detectie en ingreepvoozieningen, etc.
De beheerder ontbreekt de technische kennis om al deze zaken te beoordelen. Er is dus behoefte aan een soort standaard technisch kader of nog beter centrale keuringsmogelijkheid.

2. Vergunning of ontheffing
Wij twijfelen er aan of dit een ontheffing moet zijn of een vergunning vergelijkbaar met een vergunning bijzonder transport. De verwachting is een hoge mate vaan maatwerk die o.i. beter bij een vergunning past.

3. Looptijd
Het lijkt niet wenselijk om langlopende toestemmingen te verlenen. De techniek zal zich snel ontwikkelen en je wilt aan de laatste stand van technische veiligheid kunnen voldoen. Zowel wetgever als beheerder zullen constant leren van ontwikkeling en dit vraagt periodieke bijstelling.

4. Ontheffing voor reeks artikelen 1
In de opzet noemt u een hele reeks artikelen waarvoor ontheffing gegeven akn worden. Wij denken dat dit niet voor al deze zaken wenselijk is. Veel zaken die om de verantwoordelijkheid van de schipper gaan zoals verloren lading zijn niet gebonden aan "de stuurhut" maar in het bewuste artikel kan o.i. gewoon staan dat voor autonoom varende vaartuigen de verantwoordelijkheid van de schipper naar de exploitant gaat.

5. Ontheffing voor reeks artikelen 2
Hoewel wij beseffen dat er keuzen zijn over welk artikel wel of niet aangeroepen gaat worden lijkt het zeer wenselijk om een soort toestemmingssjabloon beschikbaar te stellen dat de beheerders houvast geeft.

6. Uiterlijke kenmerken
Wij denken dat een uiterlijk kenmerk (bv. specifieke verlichting) van autonome vaartuigen de veiligheid verhoogd door andere vaarweggebruikers en brug- ens luisbediening te informeren over het feit dat het vaartuig niet bemand.

7. Slecht zicht
Mogen deze vaartuigen met alle weercondities (dichte mist, donkere nacht) varen? Mag dat dit met radar en moet bv AIS dan vermelden voor anderen dat het vaartuig autonoom is>