Wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 21 mei 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de regeling en/of de toelichting?
Het verbaast me dat vloeibaar aardgas (LNG) een "duurzame" brandstof wordt genoemd.

Aardgas is aardgas, een fossiele brandstof. De omzetting van het gas naar een vloeistof voordat het wordt verbrand maakt het niet ineens duurzaam. Sterker nog: voor die omzetting is een extra proces nodig dat extra vervuiling genereert.

Ik stel voor om de term "duurzaam" te vermijden, en LNG in woord en daad te behandelen als tussenoplossing in die gevallen waarin het ontbreekt aan betere alternatieven.