Wijziging BRO voor drinkwaterbedrijven

De wijziging ziet op het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouder voor de basisregistratie ondergrond (BRO). Met het oogmerk dat deze bedrijven vanuit hun eigen bedrijfsvoering gegevens uit het domein grondwater aan de BRO gaan leveren. Voorts wordt de Wet basisregistratie ondergrond op enkele kleinere punten aangepast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 25 april 2023

  • beantwoording vragen Beleidskompas