Wijziging BRO voor drinkwaterbedrijven

De wijziging ziet op het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouder voor de basisregistratie ondergrond (BRO). Met het oogmerk dat deze bedrijven vanuit hun eigen bedrijfsvoering gegevens uit het domein grondwater aan de BRO gaan leveren. Voorts wordt de Wet basisregistratie ondergrond op enkele kleinere punten aangepast.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: