Buwav i.v.m. maandelijks girale loonbetaling EBK-houders en vervanging incidentele arbeid

De Wet arbeid vreemdelingen regelt de toegang tot de arbeidsmarkt voor personen van buiten de EER. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) zijn hierover nadere regels opgenomen. Deze internetconsultatie bevat twee wijzigingen van het BuWav. Het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (BagwEU) bevat nadere regels over de meldplicht voor dienstverrichters uit andere EER-landen. Deze internetconsultatie bevat één wijziging van het BagwEU.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: