Buwav i.v.m. maandelijks girale loonbetaling EBK-houders en vervanging incidentele arbeid

De Wet arbeid vreemdelingen regelt de toegang tot de arbeidsmarkt voor personen van buiten de EER. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) zijn hierover nadere regels opgenomen. Deze internetconsultatie bevat twee wijzigingen van het BuWav.

Het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (BagwEU) bevat nadere regels over de meldplicht voor dienstverrichters uit andere EER-landen. Deze internetconsultatie bevat één wijziging van het BagwEU.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-03-2020
Einddatum consultatie 31-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11341
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen raken werkgevers (1, 2, 3), personen van buiten de EER die in Nederland incidentele arbeid verrichten (1), houders van een Europese blauwe kaart (2), en gedetacheerde werknemers die in Nederland zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met bedrijven of instellingen (3).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Er wordt voorkomen dat vreemdelingen achtereenvolgend dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden kunnen verrichten onder de uitzondering van incidentele arbeid.
2. Het loon van houders van een Europese blauwe kaart wordt over een periode van ten hoogste een maand giraal uitbetaald. Voorkomen wordt dat een werkgever tegenover de Inspectie SZW kan stellen dat de uitbetaling later zal plaatsvinden.
3. Mogelijk maken dat werknemers, die meermaals per jaar worden gedetacheerd naar Nederland voor zakelijke besprekingen of om overeenkomsten te sluiten met bedrijven of instellingen, voor elk van deze diensten zijn vrijgesteld van de meldplicht. Voorwaarde is dat de duur van deze diensten bij elkaar opgeteld niet meer dan 13 weken bedraagt in een periode van 52 weken.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Bron: wetten.overheid.nl

Uitspraak ABRvS 18 december 2019

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl