Wijziging van de Wet dieren verplichting cameratoezicht in slachthuizen en verzamelcentra

Ter consultatie wordt een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet dieren voorgelegd. Dit wetsvoorstel stelt voor om eigenaren van slachthuizen en verzamelcentra te verplichten om camera’s op te hangen of neer te zetten. Daarmee kunnen beelden worden gemaakt van de activiteiten met dieren in het slachthuis en verzamelcentrum. Het doel is om het toezicht  op de regels voor het welzijn van dieren in de slachthuizen en verzamelcentra te verbeteren. Er zullen ook nog steeds inspecteurs van de NVWA aanwezig zijn in de slachthuizen en verzamelcentra om toezicht te houden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 17 juni 2024

Er is per abuis gebruik gemaakt van een oudere versie van het beleidskompasformulier. Dit formulier is nu vervangen m.i.v. 17 juni 2024.
Onze excuses voor het ongemak.

  • Beleidskompasformulier cameratoezicht op slachthuizen en verzamelcentra