Wijziging van de Wet dieren verplichting cameratoezicht in slachthuizen en verzamelcentra

Reactie

Naam Fam. Boeder
Plaats Enkhuizen
Datum 10 juli 2024

Vraag1

We horen graag uw mening over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Wij als eigenaren van een verzamelcentrum voor kalveren zijn tegen de komst van cameratoezicht. Waarom permanent camera toezicht als hier geen gegronde reden voor is. Wij werken al jaren met dieren en doen dit door goed voor de dieren te zorgen en ze met respect te behandelen. En dat is hoe wij als eigenaren maar ook onze klanten behandeld willen worden met respect. En dat is niet door ons tijdens onze werkzaamheden pertinent te filmen en dit te bekijken of dat wij misschien een misdaad begaan. Waar is het vertrouwen en het respect voor de medemens. Niemand maar ook niemand kan ons de garantie geven dat de beelden veilig zijn en deze niet in verkeerde handen komen. Sterker nog RVO loopt met onze privacy te koop het ene Woo verzoek volgt het andere op en al onze gegevens worden openbaar gemaakt. Waar stopt dit worden wij overgeleverd aan controlerende instanties, dierenpartijen en kunstmatige intelligentie. Waarom word ons het gevoel geven van tegen ons i.p.v. met ons. Waarom niet nauw met de sector samenwerken en elkaar helpen in voor en tegenspoed. Iedereen in zijn waarde latend maar zeker ook kritisch blijven naar elkaar. Samen nadenken over problemen, vragen en aandachtspunten. “Kritisch maar niet afkeurend, negatief of kleinerend.”
Wij werken al jaren met plezier in het vee en houden van ons werk wat tevens onze grootste hobby is. En niks is mooier om die passie ook te zien bij onze kinderen klanten en collega handelaren zowel bij jong en oud. Wij zijn trots op ons werk en onze sector. En dan is betreurenswaardig dat door nutteloze regelgeving je dit plezier dreigt afgenomen te worden. Want hoe kunnen wij ons werk nu zorgeloos tot uitvoering brengen in de wetenschap dat wij continu bij alles wat we doen in de gaten gehouden worden. Dit zorgt voor stress en zorgen een angstcultuur wat voelbaar en merkbaar zal zijn op de werkvloer en daar buiten. Wij vinden het echt onacceptabel dat wij, onze kinderen en collega’s gefilmd worden tijdens onze werkzaamheden. Dit is echt onaanvaardbare schending van onze privacy. En dat deze beelden live bekeken kunnen worden en onze handel en wandel beoordeeld zal worden door de NVWA en hierop kunnen handhaven gaat ver buiten onze grenzen.
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’