Wet College voor mensenrechten en gelijke behandeling

Het wetsvoorstel College voor mensenrechten en gelijke behandeling (Cmgb) gaat over de oprichting van het nationaal instituut voor de rechten van de mens. De al bestaande Commissie gelijke behandeling wordt omgevormd tot het College voor mensenrechten en gelijke behandeling. Hiermee komt Nederland tegemoet aan de oproep van de Verenigde Naties en de Raad van Europa een nationaal mensenrechteninstituut op te richten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 februari 2010