Consulaire dienstverlening

De Rijksoverheid werkt aan de tweede consulaire beleidsnota, De Staat van het Consulaire 2019. Dat is een brief die jaarlijks naar de Tweede Kamer zal worden verzonden, waarin een ieder kan lezen wat consulaire dienstverlening is die Buitenlandse Zaken biedt, wat de ontwikkelingen zijn en waar de uitdagingen zitten. Ook wordt er inzicht gegeven in de resultaten over het afgelopen jaar (2018).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-06-2019
Einddatum consultatie 17-06-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerpen Reizen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Rijksoverheid heeft zorg voor Nederlanders in het buitenland en voor buitenlanders die Nederland willen bezoeken. Consulaire dienstverlening kan alle Nederlanders raken die naar het buitenland reizen of in het buitenland verblijven en ook niet-Nederlanders die naar Nederland willen komen. Afnemers van consulaire producten en diensten en onze stakeholders, beschikken over kennis en ideeën die wij graag willen horen. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in de inbreng van:
- Nederlanders die in het buitenland verblijven, individueel en in georganiseerd verband
- werkgeversorganisaties en –verbanden
- reisbranche en reisorganisaties
- onderwijsinstellingen
- andere instellingen en (semi-)overheden (zoals GGD, Douane, KMAR, LKHA)
- belangenorganisaties

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De consulaire beleidsnota heeft tot doel om de klant te informeren over de veranderingen, verbeteringen en aanscherpingen die zijn doorgevoerd en nog doorgevoerd zullen worden in de consulaire dienstverlening. Ook wordt er inzicht gegeven in de aantallen consulaire bijstand en aanvragen reisdocumenten. De beleidsnota zal naar de Tweede Kamer worden verzonden en is voor een ieder openbaar.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op zes vragen die deze internetconsultatie omvat. Deze vindt u onder de button 'geef uw reactie op deze consultatie'. U wordt verzocht uw reactie zo veel mogelijk te beargumenteren.

Downloads

Externe bronnen

Staat van het Consulaire 2018

Bron: www.rijksoverheid.nl