Consulaire dienstverlening

De Rijksoverheid werkt aan de tweede consulaire beleidsnota, De Staat van het Consulaire 2019. Dat is een brief die jaarlijks naar de Tweede Kamer zal worden verzonden, waarin een ieder kan lezen wat consulaire dienstverlening is die Buitenlandse Zaken biedt, wat de ontwikkelingen zijn en waar de uitdagingen zitten. Ook wordt er inzicht gegeven in de resultaten over het afgelopen jaar (2018).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 juli 2019

Bijgaand het verslag naar aanleiding van de internetconsultatie. Dit verslag maakt onderdeel uit van de Staat van het Consulaire, editie 2019 en is reeds aan de Tweede Kamer aangeboden. Op www.rijksoverheid.nl kunt u deze raadplegen.