Regeling tot wijziging van de Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen met militaire voertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor ten behoeve van veilig vervoer van lithium-batterijen, munitie en druk-cilinders door de krijgsmacht. Tot op heden vindt dit vervoer plaats op basis van ontheffingen, nu komt er een definitieve regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-03-2021
Einddatum consultatie 07-04-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12167
Onderwerpen Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het ministerie van Defensie wordt door de regeling geraakt.

Doel van de regeling
De regeling is bedoeld om veilig blijven vervoeren van lithium-batterijen, munitie en druk-cilinders mogelijk te maken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect van de regeling is dat het vervoer van lithium-batterijen, munitie en druk-cilinders blijft veilig plaats vinden. Bij zowel Defensie als bij Infrastructuur en Waterstaat verdwijnen met de regeling onnodige administratieve handelingen in verband met het aanvragen en verlenen van ontheffingen.

Deze regeling heeft geen enkel gevolg voor regeldruk voor burgers en bedrijven.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 7 april 2021 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl