Derde wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de Omgevingsregeling op een paar punten aanvullen en verbeteren. In deze regeling staan de begrenzingen rondom hoofdspoor, rijkswateren, waterkeringen en autowegen. Deze zijn vindbaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een aantal van deze grenzen zijn niet meer actueel. Met deze wijziging worden ze vernieuwd. Let op: in mei 2022 is de Tweede wijzigingsregeling al in consultatie geweest, zie de link hieronder.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2024

De Regeling is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 november 2022