Derde wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de Omgevingsregeling op een paar punten aanvullen en verbeteren. In deze regeling staan de begrenzingen rondom hoofdspoor, rijkswateren, waterkeringen en autowegen. Deze zijn vindbaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een aantal van deze grenzen zijn niet meer actueel. Met deze wijziging worden ze vernieuwd.
Let op: in mei 2022 is de Tweede wijzigingsregeling al in consultatie geweest, zie de link hieronder.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-10-2022
Einddatum consultatie 31-10-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14600
Onderwerpen Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Mede-overheden;
• Burgers en bedrijven die het Digitaal Stelsel Omgevingswet gebruiken.

Doel van de regeling
De begrenzingen rondom hoofdspoor, rijkswegen, rijksvaarwegen, water of waterkeringen geven aan waar speciale regels gelden voor activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld een vergunningplicht zijn of een meldingsplicht. Deze regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat spoorlijnen, wegen en vaarwegen veilig en goed kunnen blijven werken. Het is belangrijk voor burgers, bedrijven en mede-overheden dat de begrenzingen actueel en kloppend zijn. Zo kunnen zij steeds zien welke regels er gelden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er ontstaan geen extra administratieve lasten voor burger of bedrijfsleven. Bestuurlijke lasten zijn niet voorzien. De milieutoestand wordt niet beïnvloed door deze wijziging.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 30 oktober 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Kloppen de aangegeven nieuwe begrenzingen met de aan u bekende situatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Eerste wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling

Bron: www.internetconsultatie.nl

Tweede wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling

Bron: www.internetconsultatie.nl