Wijziging Besluit Verklaring derdenbeslag en wijziging Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Dit besluit vloeit voort uit het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Het besluit vereenvoudigt onder meer het verklaringsformulier waarop de derde-beslagene moet invullen wat hij verschuldigd is. Het besluit maakt daarnaast mogelijk dat de verklaring elektronisch kan worden afgelegd. Tevens worden de kosten gemaximeerd die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend door de derde-beslagene voor de afgifte van de verklaring en afwikkeling van het beslag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2018
Einddatum consultatie 25-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9768
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onder meer (gerechts)deurwaarders en derde-beslagenen (zoals werkgevers (bij loonbeslag), banken (bij bankbeslag) en huurders (bij huurbeslag)) worden door de regeling geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Het wetsvoorstel maakt het verklaringsformulier bij derdenbeslag eenvoudiger. Dit bespaart de derde-beslagene die het verklaringsformulier moet invullen tijd, hetgeen zorgt voor een lastenvermindering. Tevens wordt geregeld dat de derdebeslagene de verklaring elektronisch kan afgeven aan de deurwaarder, wat ervoor zorgt dat het formulier administratief sneller kan worden verwerkt door de deurwaarder.

2. Daarnaast worden de kosten gemaximeerd die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend voor de afgifte van de verklaring en de afwikkeling van het beslag door de derde-beslagene op grond van een overeenkomst. Een wettelijke maximering biedt rechtszekerheid over de hoogte van de kosten en voorkomt conflicten daarover. Dit beschermt de schuldenaar.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit Verklaring derdenbeslag

Bron: wetten.overheid.nl