Wijziging Besluit Verklaring derdenbeslag en wijziging Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Dit besluit vloeit voort uit het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Het besluit vereenvoudigt onder meer het verklaringsformulier waarop de derde-beslagene moet invullen wat hij verschuldigd is. Het besluit maakt daarnaast mogelijk dat de verklaring elektronisch kan worden afgelegd. Tevens worden de kosten gemaximeerd die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend door de derde-beslagene voor de afgifte van de verklaring en afwikkeling van het beslag.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 14 december 2018

Het besluit is vervangen door een nieuwe versie omdat de kolommen op pagina 5 ontbraken in de vervangen versie.

  • Besluit en nota van toelichting