Wijzigingsbesluit diergezondheidsheffing 2020

Dit ontwerpbesluit wijzigt het Besluit diergezondheidsheffing. Via de diergezondheidsheffing dragen houders van productiedieren bij aan de kosten van preventie en bestrijding van dierziekten via het DGF. De tarieven voor de heffing worden aangepast voor het houden van runderen, pluimvee, eenden, kalkoenen, schapen, geiten en voor het inleggen van (vaccin) broedeieren. Verder worden nieuwe plafondbedragen en crisisreserves vastgesteld voor de periode 2020 tot en met 2024.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-04-2019
Einddatum consultatie 26-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit ontwerpbesluit richt zich op houders van varkens, runderen, schapen, geiten, pluimvee, kalkoenen en eenden. Tevens richt dit besluit zich op bedrijven die (vaccin) broedeieren inleggen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De rundveesector beschikte de afgelopen jaren over reserves. Het was daarom niet nodig om diergezondheidsheffingen op te leggen. Die reserves zijn niet langer voldoende om de kosten voor het Diergezondheidsfonds te dekken. Vanaf 2020 wordt dus ook aan rundveehouders een diergezondheidsheffing opgelegd.
Door de groeiende geitensector en de daardoor ontstane verschillen met de schapensector worden de tarieven voor het houden van schapen en geiten gesplitst. Het tarief voor schapen wordt lager en voor geiten wordt het tarief hoger.
De verdeelsleutel voor de tarieven voor de verschillende categorieën pluimvee, eenden en kalkoenen is geactualiseerd, het totale bedrag dat in 2020 moet worden opgebracht via de heffingen is lager geworden omdat er minder uitgaven worden verwacht.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op de voorgestelde wijzigingen.

Downloads