Wet Beoordelingscommissie dopingzaken

Het wetsvoorstel voorziet in het instellen van een van de Dopingautoriteit institutioneel onafhankelijk zbo dat de taak krijgt om beslissingen en besluiten die op grond van de WAD Code appellabel moeten zijn en genomen worden door de Dopingautoriteit te beoordelen. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel de mogelijkheid voor een dubbele rechtsgang weggenomen, die met het instellen van het zbo Dopingautoriteit onbedoeld is ontstaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-11-2021
Einddatum consultatie 05-12-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 13201
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De nieuwe regeling raakt alle partijen die betrokken kunnen zijn bij een beroepsprocedure op beslissingen van het zbo Dopingautoriteit, zoals betrokken sporters, sportbonden en NOC*NSF als sportkoepel, de Dopingautoriteit als nationale antidopingorganisatie, alsmede mogelijk andere partijen die in de context van de Wereld Anti-Doping Code worden genoemd waar het beroepsprocedures betreft.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het instellen van een separaat zelfstandig bestuursorgaan (de Beoordelingscommissie dopingzaken) wordt een institutioneel onafhankelijke entiteit gecreëerd die tegen beslissingen van de Dopingautoriteit ingestelde beroepen kan behandelen.

Het instellen van een zbo met als wettelijke taak het behandelen van tegen beslissingen van de Dopingautoriteit ingestelde beroepen.

Het wetsvoorstel bevat geen inhoudelijke verplichtingen of informatieplichten voor bedrijven, burgers (zoals sporters) of professionals. Voor deze groepen is dus ook geen sprake van een toename van de regeldruk. Wel zullen deze partijen eenmalig kennis moeten nemen van de nieuwe regels. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft besloten af te zien van een advies en heeft het stuk ambtelijk afgedaan.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsvoorstel en de toelichting daarbij.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Memorie van toelichting - artikelsgewijs