Wet educatieve module

De WHW, de WSF 2000 en de WVO 2020 worden aangepast om het mogelijk te maken dat universiteiten een educatieve module kunnen aanbieden en er worden enkele wijzigingen doorgevoerd bij de kopopleiding, de educatieve minor en de educatieve master in het wo met als doel de toegankelijkheid te vergroten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-11-2021
Einddatum consultatie 07-01-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 13362
Onderwerpen Hoger onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten en lerarenopleiders aan lerarenopleidingen wo en hbo, scholen in het voortgezet onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De educatieve module is bedoeld om studenten die niet tijdens hun bachelor de educatieve minor hebben gevolgd, een nieuwe kans te geven om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het beroep van leraar en in te groeien in het beroep zodat uiteindelijk meer leraren worden opgeleid.
Daarnaast worden een aantal kleinere wijzigingen voorgesteld die het makkelijker moeten maken om de individuele opleidingsroute van studenten te wegen bij de bekwaamheidstoets en worden de voorwaarden voor studiefinanciering voor de kopopleiding verruimd om de toegankelijkheid te vergroten.

Dit wetsvoorstel heeft geen specifieke gevolgen voor Caribisch Nederland. Studenten afkomstig uit Caribisch Nederland die in het Europees deel van Nederland studeren aan een lerarenopleiding kunnen ook gebruik maken van de verruimde regels.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het wetsvoorstel inclusief memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen