Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit WMO 2015

In dit besluit wordt een aantal maatregelen vastgesteld op het terrein van de eigen bijdragen voor langdurige zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Dit besluit wijzigt het Besluit langdurige zorg (Blz) en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (UvB Wmo 2015).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2021
Einddatum consultatie 31-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 12898
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wijzigingsbesluit is met name relevant voor verzekerden en cliënten die op grond van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een eigen bijdrage moeten betalen. Daarnaast is het besluit relevant voor gemeenten en voor het CAK.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met betrekking tot de wijziging van de berekening van de eigen bijdrage op basis van de rendementsgrondslag, zijn de effecten voor verzekerden en cliënten beperkt. De eigen bijdrage blijft min of meer gelijk aan de situatie van voor de verhoging van het heffingvrije vermogen.

Met betrekking tot de overige wijzigingen wordt meer beleidsvrijheid bewerkstelligd voor het CAK en gemeenten. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk voor cliënten en verzekerden.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het ontwerpbesluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Wet aanpassing box 3

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Wet inkomstenbelasting 2001

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling