Wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit WMO 2015

In dit besluit wordt een aantal maatregelen vastgesteld op het terrein van de eigen bijdragen voor langdurige zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Dit besluit wijzigt het Besluit langdurige zorg (Blz) en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (UvB Wmo 2015).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
  • A Lam

    Alkmaar | 30 januari 2022 (22:46)

  • Anoniem

    Katwijk | 24 december 2021 (14:28)

  • Anoniem

    Amsterdam | 23 december 2021 (07:17)